Skip links

GH Holding


Ozbiljan i savremen prostor za ozbiljnu kompaniju. Funkcionalno nudi ono što je poslovnom čoveku potrebno i neophodno tokom radnih sati. U konceptualnom smislu reč je o propusnim i polupropusnim laganim pregradama u kontrastu sa jakim i stabilnim nameštajem od tamnog drveta. Simbolična prezentacija kompanije.

//