Skip links

Arhitektonsko i urbanisticko projektovanje

Arhitektura i urbanizam

Kroz proces projektovanja studio Sintemma klijentu predstavlja najrealniju moguću sliku o budućem projektu i time čini njegovu realizaciju sledećim logičnim korakom. Služeći se različitim adekvatnim arhitektonskim prikazima nastojimo da stvaramo promišljenu i uticajnu arhitekturu koja će odgovoriti potrebama savremenog društva.
Zahvaljujući timu iskusnih saradnika i poslovnih partnera uspeli smo da integrišemo i sublimiramo projektovanje obuhvativši izradu kompletne projektne dokumentacija počevši od inicijalnih ideja do realizacije projekta.

Stvaramo prostor

Iskustvo i doživljaj prostora su stavljeni u centar procesa kako bismo omogućili našem dizajnu da u okviru svog konteksta “živi” i ostvari svoju punu funkcionalnost. Imajući na umu aktivnosti koje će se u okviru njega odvijati, prostor nastaje kao logična podrška svojoj nameni.

Individualan pristup

Tim Sintemma je, prilikom procesa projektovanja, posvećen fleksibilnom i interaktivnom pristupu definisanja ideja klijenata i artikulacije njihovih želja. Svakom, pa i najmanjem zadatku pristupamo individualno i nastojimo da mu posvetimo pažnju kakvu zaslužuje.

Individualan pristup

Tim Sintemma je, prilikom procesa projektovanja, posvećen fleksibilnom i interaktivnom pristupu definisanja ideja klijenata i artikulacije njihovih želja. Svakom, pa i najmanjem zadatku pristupamo individualno i nastojimo da mu posvetimo pažnju kakvu zaslužuje.

//